เฮาคอม คลาวด์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เฮาคอม คลาวด์ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคุณโดยสังเขป ดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของเฮาคอม คลาวด์ ทั้งหมดนั้น คุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเฮาคอม คลาวด์ ซึ่งเฮาคอม คลาวด์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดย เฮาคอม คลาวด์ ขอเรียนว่าปัจจุบัน เฮาคอม คลาวด์ ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของ เฮาคอม คลาวด์ แต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เฮาคอม คลาวด์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

อัพเดท วันที่ 16 ธันวาคม 2560